Mám víziu a ciele

Nechcem byť županom, ktorý sa len nechá zvoliť a spokojne prežije celé volebné obdobie dokonale izolovaný od okolitého sveta. Nechcem byť ani županom, ktorého si vybrali stranícke sekretariáty, aby plnil ich stranícke ciele. Taktiež si nemyslím, že župa je odkladiskom pre vyslúžilých alebo neúspešných politikov z veľkej politiky.  

Mám víziu pre Bratislavský samosprávny kraj. Chcem, aby to bol krásny kraj, v ktorom sa bude ľuďom dobre žiť a pracovať. Kraj, ktorého inštitúcie budú dobre fungovať. Kraj, ktorý bude otvorený a komunikujúci so svojimi občanmi. Kraj, ktorý bude dobre hospodáriť a efektívne nakladať so svojím majetkom.

Keďže mám rád akciu a konkrétne výsledky budem sa zameriavať najmä na:

  
Mám silu a energiu zrealizovať program a vôľu spolupracovať

Cítim sa v dobrej kondícii, plný síl a chuti pracovať. Celé volebné obdobie by somchcel byť veľmi aktívny. Rozhýbal by som „stojaté“ vody nielen na úrade Bratislavského samosprávneho kraja, ale vo všetkých inštitúciách, ktoré má kraj v zriaďovateľskej kompetencii. Som presvedčený, že tam pracujú schopní a kvalitní ľudia, ktorí keď dostanú priestor a budú motivovaní k dosahovaniu výsledkov rozvinú naplno svoj potenciál. Treba pracovať každý deň, systematicky dosahovať jeden cieľ za druhým.

Som človek spolupráce, chcem sa sústrediť na to, čo nás spája. Som otvorený komunikácii a hľadaniu kompromisov všade tam, kde to bude pre občanov a pre náš kraj užitočné.